Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pltníctvo1285 SGWaAP
0.520mlynárstvo887 SGWaAP
0.520salašníctvo1170 SGWaAP
0.530drotárstvo3797 SGWaAP
0.544ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.553tkáčstvo1114 SGWaAP
0.554čipkárstvo656 SGWaAP
0.566pastierstvo1875 SGWaAP
0.566povozníctvo499 SGWaAP
0.566drevorubačstvo699 SGWaAP
0.576pltník4639 SGWaAP
0.587hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.609košikárstvo1501 SGWaAP
0.631baníctvo16576 SGWaAP
0.632kováčstvo2832 SGWaAP
0.641garbiarstvo493 SGWaAP
0.641rezbárstvo3241 SGWaAP
0.648Dunajec10499 SGWaAP
0.649pltnícka661 SGWaAP
0.652plť13450 SGWaAP
0.653včelárstvo7725 SGWaAP
0.671lesná_železnička1438 SGWaAP
0.675drotárske1004 SGWaAP