Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plnoprávne_členstvo484 SGWaAP
0.556integračná_ambícia956 SGWaAP
0.570prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.584kodanské_kritérium745 SGWaAP
0.599euroatlantická_štruktúra1055 SGWaAP
0.612liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.614nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.617ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.628Západoeurópsky602 SGWaAP
0.632západný_Balkán5745 SGWaAP
0.635asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.639členstvo123278 SGWaAP
0.655Asociačný588 SGWaAP
0.660decembrový_summit939 SGWaAP
0.663kandidátska15663 SGWaAP
0.663severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.664kodanský_summit458 SGWaAP
0.665Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.668ratifikácia12980 SGWaAP
0.670Socialistický_internacionála727 SGWaAP
0.678integračné_zoskupenie1277 SGWaAP