Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plnička1935 SGWaAP
0.502plniareň455 SGWaAP
0.539plniaca5388 SGWaAP
0.569čerpacia_stanica39857 SGWaAP
0.585výrobňa11588 SGWaAP
0.593úpravňa3377 SGWaAP
0.602čerpačka1988 SGWaAP
0.605nádrž108722 SGWaAP
0.618bombička3005 SGWaAP
0.624plnoautomatická707 SGWaAP
0.636sódová865 SGWaAP
0.637tlaková_nádoba5208 SGWaAP
0.643pekárenská1614 SGWaAP
0.644čistiareň_odpadová10084 SGWaAP
0.647zásobník87077 SGWaAP
0.650fľaša220462 SGWaAP
0.652dvojlitrová1049 SGWaAP
0.652betonáreň1536 SGWaAP
0.652kompresorová_stanica1238 SGWaAP
0.655veľkokapacitná3409 SGWaAP
0.656čistička14545 SGWaAP
0.657čistička_odpadová6430 SGWaAP