Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plieniť3312 SGWaAP
0.285pustošiť2904 SGWaAP
0.299rabovať4791 SGWaAP
0.319drancovať3079 SGWaAP
0.322vyplieniť3979 SGWaAP
0.374vydrancovať1131 SGWaAP
0.448spustošiť3884 SGWaAP
0.473vyrabovať3368 SGWaAP
0.483nivočiť2032 SGWaAP
0.483kynožiť565 SGWaAP
0.490vyvražďovať1030 SGWaAP
0.517masakrovať1169 SGWaAP
0.521obliehať5149 SGWaAP
0.534lúpiť3663 SGWaAP
0.564terorizovať6377 SGWaAP
0.569kántriť825 SGWaAP
0.580podpaľovať1974 SGWaAP
0.581lúpežná_výprava510 SGWaAP
0.583obľahnúť715 SGWaAP