Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.167plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.361generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.404zasadanie51971 SGWaAP
0.454plenárne1992 SGWaAP
0.463mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.464výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.464zasadnutie250309 SGWaAP
0.522mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.532plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.540Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.552Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.562parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.569biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.570biskupská_konferencia11137 SGWaAP
0.584generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.591Konferencia7980 SGWaAP
0.591ustanovujúce2537 SGWaAP
0.592subkomisia3282 SGWaAP
0.599synoda21520 SGWaAP
0.602Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.604Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.605kolokvium5102 SGWaAP