Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plebiscit4668 SGWaAP
0.267referendum158738 SGWaAP
0.323všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.502predčasná_parlamentná6755 SGWaAP
0.515vypísanie_referendum2638 SGWaAP
0.562parlamentná_voľba66216 SGWaAP
0.568Referendum1307 SGWaAP
0.570eurovoľby8999 SGWaAP
0.570predčasná_voľba25726 SGWaAP
0.602euroústava3681 SGWaAP
0.620prezidentská_voľba57233 SGWaAP
0.633komunálna_voľba38665 SGWaAP
0.637hlasovanie209481 SGWaAP
0.639vypísanie_predčasná1067 SGWaAP
0.643anexia3250 SGWaAP
0.643írske_referendum795 SGWaAP
0.651marcová_parlamentná1420 SGWaAP
0.653nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.660homosexuálne_manželstvo2823 SGWaAP
0.661federalizácia2617 SGWaAP
0.661dvojité_občianstvo2888 SGWaAP
0.662ústavodarné_zhromaždenie754 SGWaAP
0.663dvojaké_občianstvo4095 SGWaAP
0.670územná_autonómia1241 SGWaAP