Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plebejský727 SGWaAP
0.567plebejská535 SGWaAP
0.574malomeštiacky924 SGWaAP
0.590našský436 SGWaAP
0.621proletársky1032 SGWaAP
0.630plebejec1190 SGWaAP
0.634nacionálny2577 SGWaAP
0.634aristokratický3011 SGWaAP
0.639odrodilec823 SGWaAP
0.652maďarón1524 SGWaAP
0.653šovinistický986 SGWaAP
0.658buričský401 SGWaAP
0.661meštiactvo623 SGWaAP
0.662buržoázny4038 SGWaAP
0.669intelektuálsky569 SGWaAP
0.670írečitý879 SGWaAP
0.671malomestský1106 SGWaAP
0.673štátotvorný1303 SGWaAP
0.673úzkoprsý1279 SGWaAP
0.675národovectvo952 SGWaAP
0.676patriotický532 SGWaAP
0.679slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.679malomeštiak1323 SGWaAP
0.680úpadkový621 SGWaAP