Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plebejská535 SGWaAP
0.547proletárska2351 SGWaAP
0.567plebejský727 SGWaAP
0.599buržoázna6997 SGWaAP
0.599meštiacka1504 SGWaAP
0.599meštiactvo623 SGWaAP
0.601malomeštiacka950 SGWaAP
0.611zbabelá2279 SGWaAP
0.612slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.620kolektivistická547 SGWaAP
0.622malomestská935 SGWaAP
0.623aristokratická3139 SGWaAP
0.629klerikálna561 SGWaAP
0.640šovinistická926 SGWaAP
0.641spupná472 SGWaAP
0.642buržoázia8590 SGWaAP
0.646árijská784 SGWaAP
0.648pospolitá555 SGWaAP
0.650nadutá862 SGWaAP
0.650odbojná664 SGWaAP
0.652národne_uvedomelá492 SGWaAP
0.653ľudovosť1232 SGWaAP
0.654plebejec1190 SGWaAP
0.658uvedomelá3816 SGWaAP
0.659rovnostárska689 SGWaAP
0.661demokratizmus1136 SGWaAP
0.661prednovembrová710 SGWaAP
0.663proletársky1032 SGWaAP
0.664intelektuálska710 SGWaAP
0.666sedliactvo424 SGWaAP
0.667čechoslovakistická493 SGWaAP
0.668etatistická420 SGWaAP
0.668ľavičiarska483 SGWaAP
0.669farizejská721 SGWaAP
0.671individualistická1297 SGWaAP
0.671nacionálna2433 SGWaAP
0.671nacionálne766 SGWaAP
0.675elitárska777 SGWaAP
0.676boľševická3900 SGWaAP
0.677rebelantská539 SGWaAP
0.677úzkoprsá542 SGWaAP
0.679úzkoprsosť543 SGWaAP
0.679kolaborantská449 SGWaAP
0.681ľudácka1678 SGWaAP
0.682spiatočnícka695 SGWaAP
0.684intelektuálna_elita1449 SGWaAP
0.685luza2753 SGWaAP
0.686meštianstvo2519 SGWaAP
0.686odrodilec823 SGWaAP