Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plebejská535 SGWaAP
0.547proletárska2351 SGWaAP
0.567plebejský727 SGWaAP
0.599buržoázna6997 SGWaAP
0.599meštiacka1504 SGWaAP
0.599meštiactvo623 SGWaAP
0.601malomeštiacka950 SGWaAP
0.611zbabelá2279 SGWaAP
0.612slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.620kolektivistická547 SGWaAP
0.622malomestská935 SGWaAP
0.623aristokratická3139 SGWaAP
0.629klerikálna561 SGWaAP
0.640šovinistická926 SGWaAP
0.641spupná472 SGWaAP
0.642buržoázia8590 SGWaAP
0.646árijská784 SGWaAP
0.648pospolitá555 SGWaAP
0.650nadutá862 SGWaAP
0.650odbojná664 SGWaAP
0.652národne_uvedomelá492 SGWaAP
0.653ľudovosť1232 SGWaAP
0.654plebejec1190 SGWaAP
0.658uvedomelá3816 SGWaAP
0.659rovnostárska689 SGWaAP