Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plebejec1190 SGWaAP
0.408patricij1166 SGWaAP
0.480plebs3828 SGWaAP
0.535aristokracia7168 SGWaAP
0.570otrokár4337 SGWaAP
0.576aristokrat6015 SGWaAP
0.581meštiak1475 SGWaAP
0.588feudál3083 SGWaAP
0.590šľachta27175 SGWaAP
0.591malomeštiak1323 SGWaAP
0.595nevoľník3117 SGWaAP
0.597poddaný11979 SGWaAP
0.601sedliak27222 SGWaAP
0.601uzurpátor1094 SGWaAP
0.606buržoázia8590 SGWaAP
0.613pospolitý_ľud3361 SGWaAP
0.626pospolitý1527 SGWaAP
0.626otrok66954 SGWaAP
0.630plebejský727 SGWaAP
0.631samozvanec1094 SGWaAP
0.633mešťan18882 SGWaAP
0.636neokrôchanec564 SGWaAP
0.638odrodilec823 SGWaAP
0.638poddaný12743 SGWaAP