Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000platonizmus451 SGWaAP
0.385manicheizmus421 SGWaAP
0.395gnosticizmus1181 SGWaAP
0.418deizmus428 SGWaAP
0.439panteizmus873 SGWaAP
0.444evolucionizmus659 SGWaAP
0.451racionalistický771 SGWaAP
0.468racionalizmus3906 SGWaAP
0.476empirizmus1104 SGWaAP
0.480racionalistická730 SGWaAP
0.480gnostik1389 SGWaAP
0.484gnóza1400 SGWaAP
0.489spiritualizmus458 SGWaAP
0.504objektivizmus476 SGWaAP
0.506monizmus538 SGWaAP
0.507aristotelovská815 SGWaAP
0.508iracionalizmus471 SGWaAP
0.508pozitivistický563 SGWaAP
0.510polyteizmus902 SGWaAP
0.518stoicizmus716 SGWaAP
0.519agnosticizmus1002 SGWaAP
0.519kriticizmus766 SGWaAP
0.521monoteizmus1881 SGWaAP
0.521dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.522existencializmus2174 SGWaAP
0.522scholastika1514 SGWaAP
0.525filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.526racionalista1259 SGWaAP
0.531synkretizmus1711 SGWaAP
0.533scholastik692 SGWaAP
0.533scholastická825 SGWaAP
0.534štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.535antropocentrizmus646 SGWaAP
0.535pietizmus443 SGWaAP
0.537gnostické583 SGWaAP
0.538teizmus1329 SGWaAP
0.539kresťanstvo112019 SGWaAP
0.540ezoterizmus442 SGWaAP
0.541platónska544 SGWaAP
0.542kalvinizmus737 SGWaAP
0.542katolicizmus10809 SGWaAP
0.543pozitivistická722 SGWaAP