Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000platonizmus451 SGWaAP
0.385manicheizmus421 SGWaAP
0.395gnosticizmus1181 SGWaAP
0.418deizmus428 SGWaAP
0.439panteizmus873 SGWaAP
0.444evolucionizmus659 SGWaAP
0.451racionalistický771 SGWaAP
0.468racionalizmus3906 SGWaAP
0.476empirizmus1104 SGWaAP
0.480racionalistická730 SGWaAP
0.480gnostik1389 SGWaAP
0.484gnóza1400 SGWaAP
0.489spiritualizmus458 SGWaAP
0.504objektivizmus476 SGWaAP
0.506monizmus538 SGWaAP
0.507aristotelovská815 SGWaAP
0.508iracionalizmus471 SGWaAP
0.508pozitivistický563 SGWaAP
0.510polyteizmus902 SGWaAP
0.518stoicizmus716 SGWaAP
0.519agnosticizmus1002 SGWaAP
0.519kriticizmus766 SGWaAP