Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000platné60000 SGWaAP
0.379platný163420 SGWaAP
0.392platná109410 SGWaAP
0.547záväzné22907 SGWaAP
0.557schválené27504 SGWaAP
0.580platnosť215503 SGWaAP
0.618Platný1044 SGWaAP
0.624zákonné24737 SGWaAP
0.631vydané45601 SGWaAP
0.636stanovené43246 SGWaAP
0.655zmluvné8166 SGWaAP
0.663príslušné80032 SGWaAP
0.664ustanovené11252 SGWaAP
0.669neplatné13012 SGWaAP
0.672platná_legislatíva22352 SGWaAP
0.672záväzná32684 SGWaAP
0.683vnútroštátne13035 SGWaAP
0.690ustanovenie346051 SGWaAP
0.691povolenie243282 SGWaAP
0.696zrušené18106 SGWaAP
0.698záväzný24762 SGWaAP
0.702právny_predpis121490 SGWaAP
0.703registrované8217 SGWaAP
0.706zavedené11487 SGWaAP
0.706osvedčenie66451 SGWaAP