Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000platené_parkovisko1967 SGWaAP
0.346parkovisko181551 SGWaAP
0.438parkovanie146927 SGWaAP
0.455parkovať42048 SGWaAP
0.458platené_parkovanie1885 SGWaAP
0.464vyhradené_parkovacie3207 SGWaAP
0.485záchytné_parkovisko4551 SGWaAP
0.502parkovací_automat2093 SGWaAP
0.527zaparkovať37928 SGWaAP
0.531parkovacie75305 SGWaAP
0.537vjazd28322 SGWaAP
0.543podzemné_parkovisko2697 SGWaAP
0.547nezaparkovať715 SGWaAP
0.549Parkovisko1087 SGWaAP
0.571autobusové_nástupište1757 SGWaAP