Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000platónska544 SGWaAP
0.373Platónova1410 SGWaAP
0.406aristotelovská815 SGWaAP
0.443Aristotelova2029 SGWaAP
0.479scholastická825 SGWaAP
0.484stoická735 SGWaAP
0.498racionalistická730 SGWaAP
0.509scholastika1514 SGWaAP
0.513gnostická892 SGWaAP
0.527Platón10222 SGWaAP
0.535Platónovo500 SGWaAP
0.537platónsky534 SGWaAP
0.541platonizmus451 SGWaAP
0.558metafyzika7150 SGWaAP
0.561gnóza1400 SGWaAP
0.566Aristotelovo703 SGWaAP
0.570metafyzická3950 SGWaAP
0.573dualistická660 SGWaAP
0.577Platónov1461 SGWaAP
0.579dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.579panteizmus873 SGWaAP