Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plastickosť1110 SGWaAP
0.388pôsobivosť2528 SGWaAP
0.417výraznosť1395 SGWaAP
0.424hutnosť1580 SGWaAP
0.471expresivita1995 SGWaAP
0.478živosť4011 SGWaAP
0.484sugestívnosť675 SGWaAP
0.489dramatickosť3856 SGWaAP
0.494výtvarnosť462 SGWaAP
0.503subtílnosť488 SGWaAP
0.508poetickosť1086 SGWaAP
0.509výrazová5768 SGWaAP
0.511monumentalita859 SGWaAP
0.520drobnokresba1041 SGWaAP
0.528zreteľnosť754 SGWaAP
0.530expresívnosť1606 SGWaAP
0.531hladkosť2914 SGWaAP
0.540dynamickosť2627 SGWaAP
0.542trojrozmernosť580 SGWaAP
0.546brilantnosť956 SGWaAP
0.548farebnosť34924 SGWaAP
0.553civilnosť547 SGWaAP
0.554presvedčivosť4527 SGWaAP