Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plantážnik968 SGWaAP
0.454rančer1278 SGWaAP
0.501statkár4923 SGWaAP
0.539veľkostatkár2399 SGWaAP
0.545otrokár4337 SGWaAP
0.554roľník41912 SGWaAP
0.579kolonizátor4018 SGWaAP
0.580Indián33608 SGWaAP
0.589plantáž15949 SGWaAP
0.595dedinčan17560 SGWaAP
0.601farmár64508 SGWaAP
0.605sedliak27222 SGWaAP
0.606dobytkár423 SGWaAP
0.607priemyselník4190 SGWaAP
0.608vidiečan4486 SGWaAP
0.608bavlníková490 SGWaAP
0.619apač2378 SGWaAP
0.619indián15568 SGWaAP
0.624továrnik1936 SGWaAP
0.631bezzemok1138 SGWaAP
0.634nádenník2567 SGWaAP
0.638indiánsky_kmeň3036 SGWaAP
0.646zámožný6513 SGWaAP