Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000planetárny4159 SGWaAP
0.420planetárne1253 SGWaAP
0.429galaktický2177 SGWaAP
0.449planetárna3580 SGWaAP
0.486slnečná_sústava18573 SGWaAP
0.532galaxia36526 SGWaAP
0.540kozmický19407 SGWaAP
0.565planéta231234 SGWaAP
0.567vesmír181399 SGWaAP
0.571vesmírny23257 SGWaAP
0.576medziplanetárny1318 SGWaAP
0.577Jupiter41728 SGWaAP
0.578nebeské_teleso3816 SGWaAP
0.583Mliečny_dráha2103 SGWaAP
0.593neutrónová_hviezda1454 SGWaAP
0.593vesmírne_teleso2546 SGWaAP
0.596galaktické1142 SGWaAP
0.597plynný_obor551 SGWaAP
0.601galaktická3229 SGWaAP
0.602Saturn19774 SGWaAP
0.603kozmické_teleso1053 SGWaAP
0.607marťanský803 SGWaAP