Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000planetárna3580 SGWaAP
0.448kozmická16479 SGWaAP
0.449planetárny4159 SGWaAP
0.460medziplanetárna1431 SGWaAP
0.463slnečná_sústava18573 SGWaAP
0.479galaktická3229 SGWaAP
0.510planetárne1253 SGWaAP
0.514planéta231234 SGWaAP
0.534vesmírna33388 SGWaAP
0.540galaxia36526 SGWaAP
0.546Mliečny_dráha2103 SGWaAP
0.557zemská11520 SGWaAP
0.559Zem304939 SGWaAP
0.563kozmické_teleso1053 SGWaAP
0.568vesmírne_teleso2546 SGWaAP
0.571lunárna1201 SGWaAP
0.574vesmír181399 SGWaAP
0.582nebeské_teleso3816 SGWaAP
0.583Jupiter41728 SGWaAP
0.583galaktický2177 SGWaAP
0.584galaktické1142 SGWaAP
0.585obežnica1222 SGWaAP