Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.112Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.371martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.378Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.428Clevelandský408 SGWaAP
0.478clevelandská659 SGWaAP
0.560federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.588Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.591Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.592Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.592Deklarácia4711 SGWaAP
0.604ČSR39747 SGWaAP
0.606Trianonský783 SGWaAP
0.611trianonská_mierová571 SGWaAP
0.618Beneš14436 SGWaAP
0.618štátoprávny1477 SGWaAP
0.628mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.630víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.634deklarácia40467 SGWaAP
0.636Masaryk29327 SGWaAP