Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pitoreskný426 SGWaAP
0.513farbistý1588 SGWaAP
0.513pitoreskná555 SGWaAP
0.517bizarný13379 SGWaAP
0.519pôvabný7656 SGWaAP
0.538groteskný2611 SGWaAP
0.555gýčovitý804 SGWaAP
0.565tragikomický2697 SGWaAP
0.569malebný11072 SGWaAP
0.577komický7750 SGWaAP
0.592tajuplný5445 SGWaAP
0.600podivuhodný3869 SGWaAP
0.601alegorický1665 SGWaAP
0.601svojrázny9827 SGWaAP
0.601gýčový2721 SGWaAP
0.601starosvetský1058 SGWaAP
0.606rázovitý1395 SGWaAP
0.610monumentálny6446 SGWaAP
0.610čudesný4566 SGWaAP
0.613očarujúci11024 SGWaAP
0.618snivý490 SGWaAP
0.621ponurý2793 SGWaAP