Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pitoreskná555 SGWaAP
0.513pitoreskný426 SGWaAP
0.516groteskná3005 SGWaAP
0.520bizarná12329 SGWaAP
0.536svojrázna8107 SGWaAP
0.558gýčovitá756 SGWaAP
0.567tragikomická2655 SGWaAP
0.579idylická3638 SGWaAP
0.600čudesná3742 SGWaAP
0.604komická11014 SGWaAP
0.605farbistá1089 SGWaAP
0.606gýčová2696 SGWaAP
0.610svojská9719 SGWaAP
0.620prapodivná1254 SGWaAP
0.622grandiózna1623 SGWaAP
0.630fantazijná2102 SGWaAP
0.635veľkomestská1001 SGWaAP
0.639malomestská935 SGWaAP
0.644mýtická4606 SGWaAP
0.645pôvabná17352 SGWaAP
0.646bizarnosť3201 SGWaAP
0.650malebnosť1468 SGWaAP
0.654hýrivá515 SGWaAP
0.656scenéria23697 SGWaAP
0.658očarujúca12946 SGWaAP
0.659pestrofarebná10528 SGWaAP
0.661groteskne1501 SGWaAP
0.661monumentálnosť999 SGWaAP
0.663obludná2751 SGWaAP
0.664starosvetská772 SGWaAP
0.666nesúrodá2588 SGWaAP
0.666alegorická1599 SGWaAP
0.669podivná13703 SGWaAP
0.670tajuplná4532 SGWaAP
0.671úchvatná9813 SGWaAP
0.671parodická821 SGWaAP
0.672hypermoderná586 SGWaAP
0.673fascinujúca14271 SGWaAP
0.673kolorit10744 SGWaAP
0.673groteskný2611 SGWaAP
0.676skvostná4911 SGWaAP
0.677obskúrna1088 SGWaAP
0.678bohémska1364 SGWaAP
0.678obrovitá629 SGWaAP
0.679spletitá2981 SGWaAP