Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pitoreskná555 SGWaAP
0.513pitoreskný426 SGWaAP
0.516groteskná3005 SGWaAP
0.520bizarná12329 SGWaAP
0.536svojrázna8107 SGWaAP
0.558gýčovitá756 SGWaAP
0.567tragikomická2655 SGWaAP
0.579idylická3638 SGWaAP
0.600čudesná3742 SGWaAP
0.604komická11014 SGWaAP
0.605farbistá1089 SGWaAP
0.606gýčová2696 SGWaAP
0.610svojská9719 SGWaAP
0.620prapodivná1254 SGWaAP
0.622grandiózna1623 SGWaAP
0.630fantazijná2102 SGWaAP
0.635veľkomestská1001 SGWaAP
0.639malomestská935 SGWaAP
0.644mýtická4606 SGWaAP
0.645pôvabná17352 SGWaAP
0.646bizarnosť3201 SGWaAP
0.650malebnosť1468 SGWaAP
0.654hýrivá515 SGWaAP