Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pisár9754 SGWaAP
0.518kronikár10739 SGWaAP
0.530prísažný1970 SGWaAP
0.541miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.566slúžny3204 SGWaAP
0.571vezír2702 SGWaAP
0.572richtár22876 SGWaAP
0.573fiškál1275 SGWaAP
0.586pravotár648 SGWaAP
0.596dejepisec1681 SGWaAP
0.598hodnostár9043 SGWaAP
0.609učenec17657 SGWaAP
0.611sluha67224 SGWaAP
0.616mešťan18882 SGWaAP
0.618rechtor1671 SGWaAP
0.619geometer707 SGWaAP
0.621šľachtic27207 SGWaAP
0.621vladár10193 SGWaAP
0.622vojvodca8873 SGWaAP
0.624tovariš6638 SGWaAP
0.631kastelán4573 SGWaAP
0.634čižmár1685 SGWaAP