Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pietny_akt6546 SGWaAP
0.109kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.161pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.202položenie_veniec2995 SGWaAP
0.262spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.328pietna2613 SGWaAP
0.348spomienkové7389 SGWaAP
0.407pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.426Pamätník4080 SGWaAP
0.428slávnostný_akt6681 SGWaAP
0.437odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.446Pietny430 SGWaAP
0.476pamätník93639 SGWaAP
0.490pomník_padlý2106 SGWaAP
0.501pietne5218 SGWaAP
0.507pietny1289 SGWaAP
0.510spomienková10628 SGWaAP
0.528panychída946 SGWaAP
0.535Spomienkový826 SGWaAP
0.539ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.543padlý16508 SGWaAP
0.556Pomník1091 SGWaAP