Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pietny1289 SGWaAP
0.405pietne5218 SGWaAP
0.428pietna2613 SGWaAP
0.507pietny_akt6546 SGWaAP
0.514pietne718 SGWaAP
0.536spomienkový10528 SGWaAP
0.540smútočný4951 SGWaAP
0.548pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.554kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.555pamätník93639 SGWaAP
0.555pieta5770 SGWaAP
0.557pomník42679 SGWaAP
0.568položenie_veniec2995 SGWaAP
0.572pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.577Pietny430 SGWaAP
0.583cintorín175670 SGWaAP
0.594pomník_padlý2106 SGWaAP
0.613padlý16508 SGWaAP
0.615Pamätník4080 SGWaAP
0.619smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.634spomienkové7389 SGWaAP
0.634panychída946 SGWaAP
0.639Pomník1091 SGWaAP
0.647urnový_háj1107 SGWaAP
0.650spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.651pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.652Pamätník_SNP1379 SGWaAP
0.657zádušná_omša1993 SGWaAP
0.658pamiatka_zosnulý3896 SGWaAP
0.660pomníček927 SGWaAP
0.665spomienková10628 SGWaAP
0.665symbolický33556 SGWaAP
0.671sakrálny6081 SGWaAP
0.671tryzna1198 SGWaAP
0.676padlá4983 SGWaAP
0.676náhrobník2622 SGWaAP
0.678zádušná795 SGWaAP
0.680pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.684náhrobný1292 SGWaAP
0.684ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.688mohyla12213 SGWaAP
0.688smútočná5165 SGWaAP
0.689obradný2367 SGWaAP
0.689oslavný3673 SGWaAP
0.694smútočný_sprievod919 SGWaAP
0.695náhrobok9346 SGWaAP
0.696katafalk1165 SGWaAP