Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pietny1289 SGWaAP
0.405pietne5218 SGWaAP
0.428pietna2613 SGWaAP
0.507pietny_akt6546 SGWaAP
0.514pietne718 SGWaAP
0.536spomienkový10528 SGWaAP
0.540smútočný4951 SGWaAP
0.548pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.554kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.555pamätník93639 SGWaAP
0.555pieta5770 SGWaAP
0.557pomník42679 SGWaAP
0.568položenie_veniec2995 SGWaAP
0.572pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.577Pietny430 SGWaAP
0.583cintorín175670 SGWaAP
0.594pomník_padlý2106 SGWaAP
0.613padlý16508 SGWaAP
0.615Pamätník4080 SGWaAP
0.619smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.634spomienkové7389 SGWaAP
0.634panychída946 SGWaAP
0.639Pomník1091 SGWaAP