Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pietne5218 SGWaAP
0.405pietny1289 SGWaAP
0.433pietna2613 SGWaAP
0.466pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.477spomienkové7389 SGWaAP
0.482pamätník93639 SGWaAP
0.501pietny_akt6546 SGWaAP
0.527pomník42679 SGWaAP
0.529pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.533pamätné7676 SGWaAP
0.536cintorín175670 SGWaAP
0.550Pamätník4080 SGWaAP
0.554kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.569položenie_veniec2995 SGWaAP
0.581pietne718 SGWaAP
0.581pomník_padlý2106 SGWaAP
0.591Pietny430 SGWaAP
0.593spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.595pieta5770 SGWaAP
0.597padlý16508 SGWaAP
0.605pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.615padlé1693 SGWaAP
0.618Symbolický_cintorín922 SGWaAP