Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.161pietny_akt6546 SGWaAP
0.178spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.240kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.288položenie_veniec2995 SGWaAP
0.306spomienkové7389 SGWaAP
0.321pietna2613 SGWaAP
0.382odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.427Pietny430 SGWaAP
0.448spomienková10628 SGWaAP
0.466pietne5218 SGWaAP
0.468Pamätník4080 SGWaAP
0.480uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.485pamätník93639 SGWaAP
0.499panychída946 SGWaAP
0.501pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.518uctiť29380 SGWaAP
0.523pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.526tryzna1198 SGWaAP
0.528Spomienkový826 SGWaAP
0.548pietny1289 SGWaAP
0.553ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.556spomienkový10528 SGWaAP
0.557ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.557slávnostný_akt6681 SGWaAP
0.560pomník_padlý2106 SGWaAP
0.564zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.570sviečkový_pochod654 SGWaAP
0.575odhalená_pamätná943 SGWaAP
0.581padlý16508 SGWaAP
0.587zádušná_omša1993 SGWaAP
0.588slávnosť136262 SGWaAP
0.595prvomájová_oslava909 SGWaAP
0.596zádušná795 SGWaAP
0.596tragicky_zosnulý1525 SGWaAP
0.599Pomník1091 SGWaAP
0.599slávnostná_svätá12902 SGWaAP
0.604pomník42679 SGWaAP
0.612černovská_tragédia525 SGWaAP
0.613oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.618SNP95752 SGWaAP
0.620padlá4983 SGWaAP
0.620banské_nešťastie1877 SGWaAP
0.623Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP