Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.161pietny_akt6546 SGWaAP
0.178spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.240kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.288položenie_veniec2995 SGWaAP
0.306spomienkové7389 SGWaAP
0.321pietna2613 SGWaAP
0.382odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.427Pietny430 SGWaAP
0.448spomienková10628 SGWaAP
0.466pietne5218 SGWaAP
0.468Pamätník4080 SGWaAP
0.480uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.485pamätník93639 SGWaAP
0.499panychída946 SGWaAP
0.501pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.518uctiť29380 SGWaAP
0.523pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.526tryzna1198 SGWaAP
0.528Spomienkový826 SGWaAP
0.548pietny1289 SGWaAP
0.553ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.556spomienkový10528 SGWaAP