Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pietna2613 SGWaAP
0.321pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.328pietny_akt6546 SGWaAP
0.389spomienková10628 SGWaAP
0.398kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.426spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.428pietny1289 SGWaAP
0.433pietne5218 SGWaAP
0.449položenie_veniec2995 SGWaAP
0.480smútočná5165 SGWaAP
0.499spomienkové7389 SGWaAP
0.513smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.519Pietny430 SGWaAP
0.548smútočný4951 SGWaAP
0.550tryzna1198 SGWaAP
0.550odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.560pamätník93639 SGWaAP
0.561panychída946 SGWaAP
0.577pietne718 SGWaAP
0.580Pamätník4080 SGWaAP
0.582pieta5770 SGWaAP
0.587pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.588spomienkový10528 SGWaAP