Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pietizmus443 SGWaAP
0.414kalvinizmus737 SGWaAP
0.453luteranizmus427 SGWaAP
0.460protestantizmus4455 SGWaAP
0.488deizmus428 SGWaAP
0.506osvietenské632 SGWaAP
0.510osvietenstvo7952 SGWaAP
0.510racionalizmus3906 SGWaAP
0.520reformačné861 SGWaAP
0.528protestantský6987 SGWaAP
0.530evolucionizmus659 SGWaAP
0.531osvietenská1933 SGWaAP
0.535platonizmus451 SGWaAP
0.537reformné_hnutie887 SGWaAP
0.538protestantské2527 SGWaAP
0.540kriticizmus766 SGWaAP
0.546racionalistický771 SGWaAP
0.547osvietenský2884 SGWaAP
0.547katolicizmus10809 SGWaAP
0.550protireformácia1975 SGWaAP
0.556luteránske500 SGWaAP
0.557scholastická825 SGWaAP
0.558racionalistická730 SGWaAP