Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000piaristická1283 SGWaAP
0.284Piaristický1411 SGWaAP
0.498piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.539Branecký810 SGWaAP
0.552uršulínska619 SGWaAP
0.565Jilemnický6941 SGWaAP
0.568piarista3136 SGWaAP
0.576kapitulská4076 SGWaAP
0.581Predmestský407 SGWaAP
0.582branecký895 SGWaAP
0.588Obranca_mier2873 SGWaAP
0.592Nábrežie3885 SGWaAP
0.598Ulica21134 SGWaAP
0.600Hodžova2961 SGWaAP
0.601paulínska693 SGWaAP