Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000piarista3136 SGWaAP
0.353františkán13946 SGWaAP
0.403benediktín4209 SGWaAP
0.406piaristický757 SGWaAP
0.426jezuita24701 SGWaAP
0.432dominikán6735 SGWaAP
0.433pavlín1312 SGWaAP
0.442augustinián1325 SGWaAP
0.453uršulínka1493 SGWaAP
0.459piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.471paulín940 SGWaAP
0.477kanonik9390 SGWaAP
0.478karmelitán1507 SGWaAP
0.482jezuitské_kolégium759 SGWaAP
0.491františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.493gvardián974 SGWaAP
0.500františkánsky3705 SGWaAP
0.502cistercián803 SGWaAP
0.504benediktínsky1111 SGWaAP
0.509klariska2923 SGWaAP