Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pevnina26992 SGWaAP
0.384prieliv6709 SGWaAP
0.397ostrov396576 SGWaAP
0.402pobrežie107140 SGWaAP
0.402atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.412Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.412Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.467polostrov22024 SGWaAP
0.477pevninský1043 SGWaAP
0.484južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.488tichý_oceán4589 SGWaAP
0.489atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.490Egejský_more1739 SGWaAP
0.491poloostrov5561 SGWaAP
0.495pobrežná13282 SGWaAP
0.495západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.496severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.496morské_pobrežie3014 SGWaAP
0.498stredozemné_more19625 SGWaAP
0.499záliv33873 SGWaAP
0.500morské_dno5941 SGWaAP
0.501východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.503pevninská1761 SGWaAP
0.503šíre_more3845 SGWaAP
0.505juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP