Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pevec1105 SGWaAP
0.392poeta1934 SGWaAP
0.441bard4559 SGWaAP
0.503básnik142179 SGWaAP
0.519bohatier2629 SGWaAP
0.521trubadúr2346 SGWaAP
0.524poet3360 SGWaAP
0.552žalospev1449 SGWaAP
0.561ospievať1372 SGWaAP
0.577buditeľ1805 SGWaAP
0.580Homér5358 SGWaAP
0.582junák5494 SGWaAP
0.589Sláva10478 SGWaAP
0.593bohatiersky460 SGWaAP
0.608šuhaj6119 SGWaAP
0.614vladár10193 SGWaAP
0.618štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.619dejepisec1681 SGWaAP
0.624nápev3942 SGWaAP
0.630žrec2319 SGWaAP
0.630epos10976 SGWaAP