Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000petrovský4037 SGWaAP
0.315Petrovský2159 SGWaAP
0.444novosadský1232 SGWaAP
0.470petrovská2624 SGWaAP
0.489Petrovec12489 SGWaAP
0.502čabiansky683 SGWaAP
0.509hybský698 SGWaAP
0.512stará_Pazova8041 SGWaAP
0.521Laliť1351 SGWaAP
0.523cíferský999 SGWaAP