Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.319petrochémia1003 SGWaAP
0.330petrochemický1880 SGWaAP
0.395gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.434kovospracujúci1028 SGWaAP
0.438papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.450potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.452strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.475drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.478ťažobný_priemysel2440 SGWaAP
0.481rafinérsky1004 SGWaAP
0.497ropný28934 SGWaAP
0.499gumárenský1105 SGWaAP
0.502metalurgický1486 SGWaAP
0.510petrochemická1238 SGWaAP
0.523strojársky10701 SGWaAP
0.524hutnícky5309 SGWaAP
0.531textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.536drevospracujúci1525 SGWaAP
0.543lodiarsky704 SGWaAP
0.546rafinácia2250 SGWaAP
0.551sklársky_priemysel1032 SGWaAP