Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000petrochemický1880 SGWaAP
0.330petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.340rafinérsky1004 SGWaAP
0.345petrochemická1238 SGWaAP
0.389ropný28934 SGWaAP
0.390petrochémia1003 SGWaAP
0.440metalurgický1486 SGWaAP
0.450gumárenský1105 SGWaAP
0.481rafinéria14105 SGWaAP
0.485strojársky10701 SGWaAP
0.501kovospracujúci1028 SGWaAP
0.501gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.507hutnícky5309 SGWaAP
0.518ropná_rafinéria825 SGWaAP
0.520potravinársky27749 SGWaAP
0.529papierenský2836 SGWaAP
0.537oceliarsky2425 SGWaAP
0.537priemyselný80090 SGWaAP
0.538potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.540gumárenská1396 SGWaAP
0.545drevospracujúci1525 SGWaAP
0.545rafinérska1920 SGWaAP
0.547elektrárenský1281 SGWaAP
0.549papierenský_priemysel1556 SGWaAP