Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000petrochémia1003 SGWaAP
0.319petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.390petrochemický1880 SGWaAP
0.426gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.473gumárenský1105 SGWaAP
0.482petrochemická1238 SGWaAP
0.502papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.513kovospracujúci1028 SGWaAP
0.525metalurgia3106 SGWaAP
0.525metalurgický1486 SGWaAP
0.531mikroelektronika1559 SGWaAP
0.532strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.534potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.537gumárenská1396 SGWaAP
0.539drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.541strojársky10701 SGWaAP
0.541potravinárstvo14882 SGWaAP
0.543makromolekulová536 SGWaAP
0.548elektrotechnický8231 SGWaAP
0.549hutníctvo6626 SGWaAP
0.550anorganická_chémia2249 SGWaAP
0.552vodohospodárstvo979 SGWaAP
0.555strojárstvo19092 SGWaAP