Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000petržalská11766 SGWaAP
0.308Petržalský2043 SGWaAP
0.385ružinovská7271 SGWaAP
0.390Petržalka146042 SGWaAP
0.393staromestská6255 SGWaAP
0.403bratislavská188230 SGWaAP
0.425petržalský12164 SGWaAP
0.436novomestská2583 SGWaAP
0.437petržalské3446 SGWaAP
0.439Rusovský1134 SGWaAP
0.469Ružinovský2991 SGWaAP
0.470rusovská1023 SGWaAP
0.490Dúbravka42289 SGWaAP
0.502Karlova_ves23659 SGWaAP
0.506Lamač22763 SGWaAP
0.512Ružinov79686 SGWaAP
0.519senecká3660 SGWaAP
0.529Chorvátsky_rameno1610 SGWaAP
0.534račianska6845 SGWaAP
0.539ružinovské899 SGWaAP
0.542vrakunská831 SGWaAP
0.543nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP