Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pestrofarebnosť881 SGWaAP
0.436farebnosť34924 SGWaAP
0.448pestrosť21556 SGWaAP
0.483malebnosť1468 SGWaAP
0.499nevšednosť1453 SGWaAP
0.524netradičnosť756 SGWaAP
0.531dekoratívnosť1037 SGWaAP
0.537mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.546hravosť13351 SGWaAP
0.550pestrofarebný11905 SGWaAP
0.550hýrivá515 SGWaAP
0.558bohatosť6430 SGWaAP
0.560pestrofarebná10528 SGWaAP
0.565pôvab19895 SGWaAP
0.568veľkoleposť4641 SGWaAP
0.571výraznosť1395 SGWaAP
0.574fádnosť966 SGWaAP
0.579originálnosť3065 SGWaAP
0.580exotickosť493 SGWaAP
0.583živosť4011 SGWaAP
0.586svojráznosť1282 SGWaAP
0.587majestátnosť3709 SGWaAP
0.591rôznorodosť28981 SGWaAP
0.594hýriť9632 SGWaAP