Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000perzský6789 SGWaAP
0.360Perzský449 SGWaAP
0.384Peržan6189 SGWaAP
0.386perzské1497 SGWaAP
0.391perzská4240 SGWaAP
0.396chetitský1075 SGWaAP
0.414egyptský25994 SGWaAP
0.448Perzia6045 SGWaAP
0.462arabský39012 SGWaAP
0.466berberský1031 SGWaAP
0.467chán3891 SGWaAP
0.468babylonský2021 SGWaAP
0.469fenický497 SGWaAP
0.472egyptský_faraón1311 SGWaAP
0.486trácky512 SGWaAP
0.495Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.502perzská_ríša1108 SGWaAP
0.504mongolský4031 SGWaAP
0.507osmanský2024 SGWaAP
0.508etiópsky2775 SGWaAP
0.516byzantský6967 SGWaAP
0.519kalif2319 SGWaAP
0.519asýrsky706 SGWaAP