Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000perzské1497 SGWaAP
0.386perzský6789 SGWaAP
0.401perzská4240 SGWaAP
0.434arabské6808 SGWaAP
0.446mongolské885 SGWaAP
0.483Peržan6189 SGWaAP
0.487byzantské2108 SGWaAP
0.511babylonské774 SGWaAP
0.513Perzský449 SGWaAP
0.523egyptské7020 SGWaAP
0.529arménske1139 SGWaAP
0.531staroveké5553 SGWaAP
0.531Perzia6045 SGWaAP
0.562chán3891 SGWaAP
0.565perzská_ríša1108 SGWaAP
0.567grécke22429 SGWaAP
0.580asýrsky2176 SGWaAP
0.589gótsky473 SGWaAP
0.592tibetské1365 SGWaAP
0.603fenický497 SGWaAP