Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000perzská_ríša1108 SGWaAP
0.278byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.344rímska_ríša10411 SGWaAP
0.357Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.375Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.377rímske_impérium1379 SGWaAP
0.381Peržan6189 SGWaAP
0.383Perzia6045 SGWaAP
0.386Byzancia5289 SGWaAP
0.388Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.419Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.432chetitská787 SGWaAP
0.436Konštantínopol6187 SGWaAP
0.436kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.451Franský_ríša989 SGWaAP
0.451osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.453Mezopotámia5759 SGWaAP
0.454Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.471franská_ríša1389 SGWaAP