Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000perzská4240 SGWaAP
0.391perzský6789 SGWaAP
0.401perzské1497 SGWaAP
0.472Perzský449 SGWaAP
0.473mongolská3281 SGWaAP
0.477egyptská24214 SGWaAP
0.497Peržan6189 SGWaAP
0.518babylonská2154 SGWaAP
0.529chetitská787 SGWaAP
0.534arabská31106 SGWaAP
0.543Perzia6045 SGWaAP
0.549staroveká15215 SGWaAP
0.560perzská_ríša1108 SGWaAP
0.568orientálna11048 SGWaAP
0.568grécka64713 SGWaAP
0.568byzantská8014 SGWaAP
0.571krétska827 SGWaAP
0.575osmanská3041 SGWaAP
0.579galská665 SGWaAP
0.585mezopotámska495 SGWaAP
0.599bengálska919 SGWaAP
0.600asýrsky2176 SGWaAP
0.603byzantské2108 SGWaAP