Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000perzekúcia7796 SGWaAP
0.201represálie4171 SGWaAP
0.398prenasledovanie45816 SGWaAP
0.408represia12047 SGWaAP
0.446deportácia13952 SGWaAP
0.466totalitný_režim13057 SGWaAP
0.484komunistický_režim23926 SGWaAP
0.497teror23806 SGWaAP
0.514komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.520čistka9201 SGWaAP
0.523komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.535židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.544ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.545pogrom4103 SGWaAP
0.545neľudské_zaobchádzanie1193 SGWaAP
0.551maďarizácia6848 SGWaAP
0.553nesloboda10485 SGWaAP
0.554útlak18132 SGWaAP
0.555internácia1287 SGWaAP
0.556okupácia28497 SGWaAP
0.556emigrácia17801 SGWaAP
0.565ateizácia661 SGWaAP
0.566národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.568hrôzovláda742 SGWaAP
0.573genocída23098 SGWaAP
0.574totalitná8415 SGWaAP
0.575deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.577sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.581zatýkanie7520 SGWaAP
0.586diktatúra24909 SGWaAP
0.586prenasledovaný20156 SGWaAP
0.592totalita30502 SGWaAP
0.598odsúdenie27011 SGWaAP
0.598zlovôľa932 SGWaAP
0.599represívny3844 SGWaAP
0.599etnická_čistka3081 SGWaAP
0.600násilná19825 SGWaAP
0.601udavačstvo1057 SGWaAP