Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000personálna60691 SGWaAP
0.515organizačná73794 SGWaAP
0.526personálne20996 SGWaAP
0.533personálny23664 SGWaAP
0.568kompetenčná1061 SGWaAP
0.584personálne_obsadenie5395 SGWaAP
0.597kádrová2970 SGWaAP
0.599organizačná_štruktúra21122 SGWaAP
0.605personálny_audit1365 SGWaAP
0.633Personálny2813 SGWaAP
0.646legislatívna61404 SGWaAP
0.647manažérska29316 SGWaAP
0.648vrcholový_manažment4416 SGWaAP
0.659mzdová_agenda2575 SGWaAP
0.659personálne8416 SGWaAP
0.660inštitucionálna14506 SGWaAP
0.660pracovnoprávna3099 SGWaAP
0.662koncepčná8431 SGWaAP
0.681účtovnícka3549 SGWaAP
0.682mzdová15130 SGWaAP
0.683personálny_manažment2613 SGWaAP
0.694profesionalizácia4354 SGWaAP