Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000perestrojka3683 SGWaAP
0.204glasnosť1022 SGWaAP
0.473zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.474obrodný_proces1904 SGWaAP
0.480Gorbačov7854 SGWaAP
0.494Pražský_jar3653 SGWaAP
0.511kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.516sovietske_impérium953 SGWaAP
0.525komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.529komunizmus85978 SGWaAP
0.541totalita30502 SGWaAP
0.547demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.547Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.549socializmus107795 SGWaAP
0.552októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.557komunistický36634 SGWaAP
0.561rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.566komunistický_režim23926 SGWaAP
0.568komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.569diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.572nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.574Stalinova3861 SGWaAP
0.575sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.578demokratizačná954 SGWaAP
0.581sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.582komunistická80095 SGWaAP
0.586šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.589VOSR2329 SGWaAP
0.594demokratizácia9510 SGWaAP
0.597diktatúra24909 SGWaAP
0.605komunistické8142 SGWaAP
0.616varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.616boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.618východný_blok8173 SGWaAP
0.621porevolučné1207 SGWaAP
0.623totalitný9859 SGWaAP
0.626socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.627Nežný_revolúcia4407 SGWaAP