Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000perestrojka3683 SGWaAP
0.204glasnosť1022 SGWaAP
0.473zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.474obrodný_proces1904 SGWaAP
0.480Gorbačov7854 SGWaAP
0.494Pražský_jar3653 SGWaAP
0.511kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.516sovietske_impérium953 SGWaAP
0.525komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.529komunizmus85978 SGWaAP
0.541totalita30502 SGWaAP
0.547demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.547Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.549socializmus107795 SGWaAP
0.552októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.557komunistický36634 SGWaAP
0.561rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.566komunistický_režim23926 SGWaAP
0.568komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.569diktatúra_proletariát1665 SGWaAP